Start O nas
O nas PDF Drukuj Email

Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie powstał w oparciu o  Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 82/LIX/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie  Zakład Obsługi Gminy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,  Nr 83/LIX/2010 z 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, Nr 84/LX/2010 r. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/LIX/2010 r  sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie oraz Aktu Notarialnego Umowy Spółki Rep. A. nr 12564/2010 z dnia 14.XII.2010 r., protokołu Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.II.2011 r. Rep. A nr 1912/2011 i protokołu Zgromadzenia Wspólników z 20.12.2011 Rep. A nr 12280/2011. Założycielem spółki jest Gmina Cieszanów, może ona działać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami, celem spółki jest prowadzenie komunalnej działalności zarobkowej.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 340.000,00 zł.


Przedmiotem działalności Spółki jest  wykonywanie zadań w zakresie:

- transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKD 49.31),

- pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39),

- transport drogowy towarów (PKD 49.41),

- działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61),

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych(PKD 81.30),

- pozostałe sprzątanie (PKD 81.29),

- pola kempingowe (PKD 55.30),

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20),

- przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30),

- przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21),

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29),

- działalność obiektów sportowych (PKD 93.11),

- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19),

- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( PKD 93.29),

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51)

- gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.01),

- działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40),

- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach ( PKD 47.81),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99),

-  wykonywanie pozostałych robót budowlanych i  wykończeniowych (PKD 43.39Z),

-  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22),

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99),

- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 68.31),

- chów i hodowla owiec i kóz (PKD 01.45),

- uprawa zbóż, roślin strączkowych i oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11),

- pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19),

- uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29),

- wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

- Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),