Start
Konkurs PDF Drukuj EmailZakład Obsługi Gminy sp. z o.o. w Cieszanowie zaprasza do udziału w I edycji konkursu

fotograficzno- plastycznego "Najciekawsze zakątki naszej Gminy ".

Tematem fotografii lub obrazka powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Cieszanów.

Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach,

prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.


Wymagania techniczne:
Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej

ingerencji  graficznej będą  odrzucane.  Dopuszcza  się: konwersję  zdjęć  kolorowych  do 

czarnobiałych   lub  sepii,  nakładanie  kolorowych filtrów itp.;  oraz  korektę  polepszającą 

jakość  zdjęć (wyostrzanie,  kontrast,  nasycenie,  rozjaśnienie).

Nie  będą  akceptowane  prace, z  których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane
w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Technika wykonania obrazka dowolna (akwarela, olejna)
Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm (wywołany bez  uwidocznionej daty, podpisu autora

i innych znaków graficznych). Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD albo   DVD załączonej  do  pracy 

w  formacie  plików  JPEG.

Rozdzielczość  zdjęcia  potrzebna  do wydruku musi być do 300 dpi, przystosowanego do wydruku w formacie 21 x 29 cm.

Format wykonanego obrazka min. 29,7x42cm
Konkurs odbywa się w trzech  kategoriach wiekowych:

1. Szkoła podstawowa klasy I- III

2. Szkoła Podstawowa klasy od IV - VI
2. Gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej

Termin nadsyłania prac: 15 styczeń 2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu dnia: 28 stycznia 2018r.

Prace należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 15  stycznia 2018r.
na adres:
Zakład Obsługi Gminy sp. z o.o. w Cieszanowie

ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów


z dopiskiem: Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ GMINY” – I edycja.

Do wygrania: aparat fotograficzny polaroid, przybory malarskie i wiele innych nagród rzeczowych.

Regulamin Konkursu