Start Kąpielisko
Kąpielisko PDF Drukuj Email

>>LISTA BEZPIECZNYCH KĄPIELISK WOPR<< 


Kompleks stawowy Nowe Sioło położony jest w dolinie potoku Brusienka powyżej i poniżej szosy Cieszanów – Nowe Sioło. Jest to obszar geodezyjny należący do Nowego Sioła zagospodarowany i zużytkowany na stawy rybne jeszcze przed wojną. Zasilający je w wodę potok Brusienka ma większość zlewni pokrytą lasami i użytkami zielonymi. Znajdujące się w zlewni wsie Chotylub, Nowe Sioło i Brusno posiadają oczyszczalnie ścieków, nie powodują więc negatywnego oddziaływania na czystość wód gromadzonych w stawach. Dodatkową pozytywną funkcją jest możliwość gromadzenia nadmiernych przepływów wody, a więc łagodzenia skutków zimowo – wiosennych roztopów lub wezbrań powodziowych oraz stałe zasilenie podziemnych wód gruntowych. Powierzchnia zbiornika wody obejmuje działkę nr 113/2 i ma  3,73 ha, jest własnością Gminy Cieszanów. Woda na teren kąpieliska doprowadzana jest doprowadzalnikiem biegnącym od strony północnej, wzdłuż drogi powiatowej Cieszanów – Horyniec z głównym ujęciem we wsi Chotylub zastawką na potoku Brusienka w km 13 + 800.  Zapotrzebowanie wody na teren kąpieliska wynosi 44 760 m3, średnia głębokość lustra wody wynosi 1,2 m, na dnie kąpieliska występuje podłoże piaszczyste z punktowo występującą roślinnością w okresie letnim. Na terenie obok kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, zaplecze socjalne z bieżącą wodą i skanalizowane, zaplecze pod działalność gastronomiczną, boisko do piłki nożnej i siatkówki, pole namiotowe oraz plac zabaw dla dzieci. Teren ten zajmuje powierzchnię około 4.00 ha, jest własnością Gminy Cieszanów.  Kąpielisko jest odpowiednio oznakowane i wyposażone w sprzęt ratowniczy zgodnie z ustawowymi wymaganiami, w sezonie ubiegłym nad bezpieczeństwem kąpiących się opiekę sprawowało dwóch ratowników z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem medycznym w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej. Kąpielisko dozorowane przez ratowników było w godzinach od 10.00 do 18.00, wyznaczone były pola dla dzieci, nie umiejących pływać oraz osób umiejących pływać. W czasie pracy służb ratowniczych kąpielisko oznaczone było flagą informacyjną o możliwości korzystania z kąpieli. Jakość wody na kąpielisku oraz stan sanitarno – epidemiologiczny monitorowane były w sezonie kąpielowym przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubaczowie. W przyszłości na tym terenie ma powstać 10 domków letniskowych oraz  restauracja przez co zwiększyła by się atrakcyjność obiektu. Od strony północnej znajdują się obiekty rekreacyjno sportowe (korty tenisowe, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna), przy Zespole Szkól Publicznych w Cieszanowie zorganizowane jest schronisko młodzieżowe , istnieje także  możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia na stołówce przy szkole.


Opis infrastruktury kąpieliska (w tym urządzeń sanitarnych)

Wyposażenie:

1)      ubikacje: męska, damska i dla niepełnosprawnych

2)      umywalnie i natrysk

3)      pomieszczenie socjalne dla ratowników

4)      budynki do prowadzenia działalności gastronomicznej

5)      budynek gospodarczy na sprzęt pływający

6)      stróżówka

7)      miejsca parkingowe na 200 pojazdów

8)      oświetlenie terenu kąpieliska

Sprzęt rekreacyjny:

1)      rower wodny – 6 szt.

2)      łódka – 1szt.


PROFIL WODY DLA KĄPIELISKA

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Z 2011.R

DECYZJA

BIEŻĄCA OCENA WODY NA KĄPIELISKU W NOWYM SIOLE